Showing: 11 - 20 of 77 RESULTS
Fra bæredygtig til destruktiv: Palmeolieindustrien under lup
Artikler på Junivers

Fra bæredygtig til destruktiv: Palmeolieindustrien under lup

Palmeolie er en af verdens mest anvendte vegetabilske olier og står bag en stor del af produktionen af blandt andet fødevarer, kosmetik og biobrændstoffer. Den globale efterspørgsel på palmeolie er stigende, og industrien har således en betydelig økonomisk betydning. Men produktionen af palmeolie har også en bagside, hvor bæredygtighedsproblemer som skovrydning, tab af biodiversitet og …